اگر دندان شکسته یا تراش خورده دارید چه کاری باید انجام دهید ؟

اگر دندان شکسته یا تراش خورده دارید چه کاری باید انجام دهید ؟

ترک خوردن دندان ، شکستگی یا تراش خوردگی می تواند واقعاً آسیب برساند. دندانها از هر طریقی ممکن است آسیب ببینند و بسته به شرایط دندانها و نوع آسیب دیدگی آنها ممکن است جزئی یا گسترده باشد. تا زمانی که… بیشتر بخوانید