مراقبت های پس از درمان جراحی لثه

مراقبت های پس از درمان جراحی لثه

بعد از جراحی لثه آب دهان را محکم خارج نکنید و تا حد امکان از تکرار آن اجتناب کنید . از دستکاری پانسمان با دست ، زبان و یا مکیدن آن خودداری کنید . در صورت افتادن پانسمان نیازی به… بیشتر بخوانید