کانتورینگ لثه چیست و چرا انجام می شود؟

خطوط لثه همه افراد متفاوت است. بعضی بالا هستند ، بعضی پایین و بعضی دیگر در این بین هستند. برخی حتی ممکن است ناهموار باشند. اگر در مورد خط لثه خودآگاه هستید ، روشهایی برای تغییر آن وجود دارد. کانتورینگ… بیشتر بخوانید