مراقبت و نگهداری پروتز ایمپلنت

مراقبت و نگهداری پروتز ایمپلنت

موفقیت دراز مدت ایمپلنت های دندانی بستگی به شما دارد . دندان های شما که متصل به ایمپلنت می باشد ، به مانند دندان های طبیعی احساس می شود و عمل می کند . این دندان ها به مانند دندان… بیشتر بخوانید