مراقبت و نگهداری از دست دندان یا فول دنچر

مراقبت و نگهداری از دست دندان یا فول دنچر

دندان های جدید ممکن است ابتدا خیلی حجیم و ناراحت کننده به نظر برسند ، اما اطمینان داشته باشید با گذشت زمان آنچنان به آنها عادت می کنید که حضور آنها در دهان را فراموش می نمایید . اما این… بیشتر بخوانید

مراقبت و نگهداری پروتز ایمپلنت

مراقبت و نگهداری پروتز ایمپلنت

موفقیت دراز مدت ایمپلنت های دندانی بستگی به شما دارد . دندان های شما که متصل به ایمپلنت می باشد ، به مانند دندان های طبیعی احساس می شود و عمل می کند . این دندان ها به مانند دندان… بیشتر بخوانید

مراقبت های لازم پس از روکش دندان

مراقبت های لازم پس از روکش دندان

در دو ساعت پس از روکش دندان آینده غذای جویدنی میل نفرمایید . تا 24 ساعت از طرف مقابل دهان برای جویدن استفاده کنید و با طرفی که روکش چسبانده شده نجوید . طبعاً چنانچه در هر دو طرف دهان… بیشتر بخوانید

دستورات لازم بعد از بلیچینگ دندان

دستورات لازم بعد از بلیچینگ دندان

طبیعی است که یک الی سه روز بعد از بلیچینگ دندان ، کمی حساسیت دندان ها ایجاد شود که بعد از سپری کردن چند روز بهبود می یابد . می توانید از خمیر دندان های ضد حساسیت استفاده نمایید و… بیشتر بخوانید