سطوح مختلف دندان

سطوح مختلف دندان

سطح مزیال (Mesial) هر دندان در دهان، توسط سطوح جانبی خود، با دندان های دو طرفش در تماس است. سطح مزیال، سطح جانبی از دندان است که به سمت میدلاین نزدیک بوده و یا به عبارت دیگر به سمت جلو… بیشتر بخوانید