دستورات لازم بعد از بلیچینگ دندان

دستورات لازم بعد از بلیچینگ دندان

طبیعی است که یک الی سه روز بعد از بلیچینگ دندان ، کمی حساسیت دندان ها ایجاد شود که بعد از سپری کردن چند روز بهبود می یابد . می توانید از خمیر دندان های ضد حساسیت استفاده نمایید و… بیشتر بخوانید