مراقبت های لازم پس از روکش دندان

مراقبت های لازم پس از روکش دندان

در دو ساعت پس از روکش دندان آینده غذای جویدنی میل نفرمایید . تا 24 ساعت از طرف مقابل دهان برای جویدن استفاده کنید و با طرفی که روکش چسبانده شده نجوید . طبعاً چنانچه در هر دو طرف دهان… بیشتر بخوانید